banner

Kontakt

Adres biura:

Touch Point Sp. z o.o.
ul. Popiołka 16
01-496 Warszawa

Tel/Fax.: +48 22 651 55 48
e-mail: biuro@touchpoint.pl

Informacje o Spółce:

Siedziba

Touch Point Sp. z o.o.
ul. Jaskółcza 8
05-807 Podkowa Leśna
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
NIP 529-169-74-09
KRS 0000226323
REGON 140018514
Kapitał zakładowy 51 000,00 PLN