PL EN
Logo

NASZA OFERTA

ANALIZY I TESTY OSOBOWOŚĆI

THOMAS INTERNATIONAL MANAGEMENT SYSTEM


Posiadamy certyfikat na posługiwanie się metodą Thomas International od 2000 roku
 

ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO (APOs)

Analiza Profilu Osobowego jest podstawą metody Thomas International Management System, dzięki której wyodrębnia się i mierzy cechy osobowości pracownika, kluczowe z punktu widzenia środowiska pracy.Pomiar tych cech jest oparty na samoocenie: osoba analizowana sama dobiera określenia, z którymi się najbardziej i najmniej identyfikuje, co trwa tylko 7 - 8 minut. Potem wypełniony kwestionariusz jest poddawany obróbce przez specjalny program komputerowy. Wyniki i wykresy wygenerowane przez program są następnie analizowane przez specjalistę w zakresie interpretacji i doradztwa metodą Thomas International. Potem następuje etap omawiania z zainteresowanym wynikających z analizy i zawartych w raporcie wniosków. Metoda Thomas International dostarcza 12 raportów prezentujących nam najbardziej istotne informacje o danej osobie z punktu widzenia wartości dla organizacji
 

Analiza Stanowiska Pracy

Służy określeniu najbardziej pożądanych, z punktu widzenia interesów firmy, cech i predyspozycji, potrzebnych do skutecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.
 

Analiza Zespołu

Audyt Zespołu dostarcza informacji na temat ról i struktury zespołu, pokazuje jakie wartości każda z osób wnosi do zespołu i jak zmiana stylu zachowania może podnieść efektywność zespołu.
 

Thomas 360°

Ocena Thomas 360°, dostępna online, dostarcza konstruktywnej informacji zwrotnej dotyczącej wyników działań osoby lub zespołu od osób w organizacji jak również spoza jej struktur, np. klientów lub dostawców.
 

Thomas TST, czyli Testy do Selekcji i Treningów

Co jest przedmiotem badań testów?

Bateria TST mierzy poziom inteligencji płynnej - zdolność i szybkość uczenia się. W sposób dokładny i rzetelny określa potencjał rozwojowy, szybkość przyswajania wiedzy, nowych umiejętności i procedur, a konkretnie: rozumowanie werbalne, szybkość postrzegania, zdolności numeryczne, orientację przestrzenną i rozumienie znaczenia słów. Jest możliwy do zastosowania na wszystkich poziomach organizacji.

Testy pomogą odpowiedzieć na pytanie:
 

WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI (WKP)

Jest to test przeznaczony dla gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i osób dorosłych. Przeprowadzenie testu nie ma ograniczeń czasowych. Jego wypełnienie zajmuje przeciętnie 20 minut.

Kwestionariusz pozwala na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.

Wymiary i zainteresowania wyróżnione w WKP

Kwestionariusz mierzy zainteresowania zawodowe rozumiane, jako preferencje do określonych rodzajów działania, dotyczących:
 

Korzyści z badania

Wyniki testu WKP mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.

Na podstawie wyników uzyskanych przez osobę badaną można dokonać porównania jej profilu, uwzględniającego zainteresowania dotyczące typu czynności oraz sposobu i warunków działania, z profilami charakterystycznymi dla zawodów. Pozwala to na znalezienie zawodów, jakie można badanemu proponować, a także takich których proponować mu nie należy.

Warto podkreślić, że diagnoza wykonana przy użyciu WKP dotyczy preferencji, a nie kompetencji. Konsekwencją tego jest to, że uzyskane listy zawierają zawody, których wykonywanie może sprawić badanemu satysfakcję, a nie zawody do których wykonywania ma określone kompetencje.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone